थौँ या दिन -लय् ः ओ सनम तेरे हो गई हम

साँखुको पुराना साहित्य ……
– संकलक ः स्व. अष्टलाल श्रेष्ठ
थौँ या दिन म्ये हालय्गु दिन
छव जिव नापं नापं जुईगु दिन ।
ल्वमंकेमते स्व थ्व गुबलें
जुगु मिलन थुबलय्…… धु
लुमंनिला छं थ्व दिनया बाखं
केंकल मचाबले छंगु पासं
लुमं जित व दिनया बाखं
नापला वयेगु धैगु आसं
पिहाँ वय्गु जि घडी स्व स्वं
गुलि यः जि मचावले छन्त ….. धु
छंगु तस्वीर दु जिगु नुगलय्
तनीमखु छंगु ख्वागुबलें
मिलन सच्चा जुल थुबलय्
तर मज्यु ल्वमंके गुबलें
मतिना अमर धैगु हे ख
तैथके मा थन छकु बाखं … धु ।
(यस स्तम्भमा साँखुमा पहिले पहिले डबलीमा देखाईने नाटकहरुमा गाइने गीतहरु एवं पुराना ऐतिहासिक कविताहरु प्रस्तुत गरिनेछ । आफूले संकलन गरेका वा लेखेका गीत कविताहरु भए पठाईदिनुहुन पाठकवर्गमा अनुरोध गरिन्छ । – सम्पादक)

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published.